TVÅ FÖRETAG i ETT
Vi skräddarsyr den produkt ditt företag
behöver och levererar när du behöver det.

TVÅ FÖRETAG i ETT som specialtillverkar den produkt ditt företag behöver och levererar när du behöver det.

Mått- och kundanpassat,

tillverkat och levererat i rätt tid.

Produkter i trä

Specialanpassat träemballage Mått- och kundanpassat , tillverkat och levererat i rätt tid är vårt motto. Vi kapar även speciallängder av träunderlägg för användning i utlastningsterminaler eller för transport.

Nära samarbete med våra kunder och produktuppföljning är A och O . Så kan vår erfarenhet och kompetens förbättra och utveckla just Din produkt. Många kunder har varit med oss i mer än 15 år.

Erfarenhet och kvalitet är vårt varumärke. Vi ställer höga krav på råvaruleverantörer och vi levererar godkända träpallar och virke som uppfyller kraven för SJVS 1997:65, ISPM 15. Alla färdiga produkter är försedda med kvalitetsstämpel vilket möjliggör export till hela världen.

Snabb levererans och flexibilitet: Med väl etablerad samverkan med olika fraktbolag kan vi tex leverera avtalade produkter med bara två  dagars avrop.

Trälådor och trähäckar

Epos Träindustri AB tillverkar ett flertal typer av specialanpassat…

Lastpallar

Epos Träindustri är godkända enligt SJVFS 1997:65 för leverans…

Bearbetat virke

Behöver du anpassade mellanlägg, kapning av speciallängder, hyvling av…

Kabeltrumma

Specialframtagen och patenterad kabeltrumma. Ring så berättar vi mer.

Kontakta oss för mer information