TVÅ FÖRETAG i ETT
Vi skräddarsyr den produkt ditt företag
behöver och levererar när du behöver det.

TVÅ FÖRETAG i ETT som specialtillverkar den produkt ditt företag behöver och levererar när du behöver det.

Om oss

Vi är ett familjeägt företag med anor från 1946 och då som sågverk. Idag är vi specialiserade på måttbeställt träemballage till de stora bil-, kemi och stålindustrierna i Mellansverige. 2018 köpte Epos Träindustri upp Bergslagens Träcenter AB som breddar produktutbudet. Vi lever efter våra värderingar.

Företaget startades år 1995 av Bo Hellsing hemma på familjens gård med fokus på legosågning och försäljning av virke. Efter några år började lastpallar i olika dimensioner tillverkas och en spikmaskin köptes in.   

Bergslagens Träcenter AB bildades 2004, med Bo och Rose-Marie Hellsing som ägare och produktionen flyttades till Grängesberg, med Dalaporten som granne. Sedan dess är fokus på specialbeställt träemballage/pall till exportindustrin.  

Företaget växte och år 2007 började dottern Jessica i företaget, då som emballagespikare och är idag produktionsansvarig.  Totalt finns nu 9 anställda.

Hösten 2018 blev EPOS Träindustri i Karlskoga ägare till Bergslagens Träcenter. Samverkan mellan företagen gör oss effektivare och starkare. Med korta och snabba beslutsvägar och hög flexibilitet, erfarenhet och bred kompetens inom specialemballage jobbar vi målmedvetet för att uppfylla kundens krav på kvalitet, leveranstider och service.

Flygbild över BTA 2020 (Dalaporten till vänster)