TVÅ FÖRETAG i ETT
Vi skräddarsyr den produkt ditt företag
behöver och levererar när du behöver det.

TVÅ FÖRETAG i ETT som specialtillverkar den produkt ditt företag behöver och levererar när du behöver det.

Om oss

Vi är från början två familjeföretag, idag samlade under ett tak där Bergslagens Träcenter AB är dotterföretag till Epos Träindustri AB. Vi är högspecialiserade på måttbeställt kundanpassat träemballage till industrierna i Mellansverige. Vi lever efter våra värderingar.

Epos Träindustri AB  grundades 1946 av Svante Eriksson , då som Rishöjdbrons såg. Sonen Per-Olof Svantesson tog över och byggde 1975 en ny fabrik för tillverkning av specialemballage i trä för exportindustrin. Samma år föddes sonen Dan. Läs mer här

Bergslagens Träcenter AB startades 2004 och har idag 10 skickliga medarbetare. Vi strävar efter att tillgodose industrier och företag med specialbeställda träemballage, trälådor, lastpallar m.m. Läs mer här

Våra värderingar

 

Nöjda kunder är bästa reklamen. Goda långvariga relationer till kunder som rekommenderar oss kan ses på god omsättningstillväxt. Viktiga är också relationerna till våra fraktbolag vilka är A och O för att säkra leveranstider som önskas. Många har varit med oss i över 10 år. 

 

ISO-certifieringen är på plats hos Epos Träindustri sedan 2017 och principerna tillämpas också hos dotterbolaget. Råvaran hos båda bolagen består av kvalitetssäkrat sågat virke från syd- och Mellansverige. 

 

Vår största konkurrensfördel är engagerad och kunnig personal. Teamkänslan är påtaglig i båda bolagen och det dagliga arbetet där alla drar åt samma håll och tar gemensamt ansvar . Intresset för goda lösningar för kunden delas vilket också tydligt märks i den flexibilitet vår personal visar vid modifierade mått eller från kunden akuta önskemål om leveranser. Under produktionstoppar ser vi fördelen med två bolag och vår dedikerade personal. 

 

Vi tänker långsiktigt för miljön och för den region vi verkar i. Trots alla specialmått går inget spill från produktionen förlorat. I Karlskoga blir t.ex. restspill till uppvärmning i byggnaderna. Vi använder lokala leverantörer så långt det går och försöker alltid lasta fulla transporter i mesta möjliga mån för att minska miljöpåverkan. 

Vi bygger för kommande generationer! Epos Träindustri AB har sedan 2015 investerat i ett nytt kallager och fabriksytan har utökats med 250 där en specialdesignad monteringsrobot nu står. Och mer finns planerat. I dotterbolaget har nya maskiner och monteringsbord installerats, nya dragfria portar installerats och i båda företagen satsas på arbetsmiljön i form utsugssystem för renare luft. Koncernen äger båda industrifastigheterna 

Vår historia

Företaget grundades 1946 av Svante Eriksson , då som Rishöjdbrons såg. Sonen Per-Olof Svantesson tog över och byggde 1975 en ny fabrik för tillverkning av specialemballage i trä för exportindustrin. Samma år föddes sonen Dan.

Sju år senare,1982, bytte företaget namn till EPOS, är en förkortning av Per-Olof och Else-Britt Svantesson.

Mellan 1985-1993 byggdes två förrådsbyggnader och 1999 utökades fabriken där det idag finns en såglinje. Detta år började sonen Dan Svantesson och är idag (2016) platschef. Totalt finns nu 12 anställda

2015 färdigställdes det ny kallagret och området på 5000 m2 utökades 2017 med mer ca 250  mfabriksyta för att ge plats åt ny robotline. Under 2018 är planeras nästa utbyggnad om ca 450  m

På den solbelysta fyrkanten på bilden byggdes fabrik 1975 där också dagens fabrik finns

Flygbild över området 2016

Se vår film här

FIlm-bild-768x470

Våra värderingar

Nöjda kunder är bästa reklamen. Det ser vi på omsättningen som på 10 år ökat från fem till 35 miljoner. (2005-2015), en tillväxt på 21,5 % för åren 2013-2015.  Trenden för 2017 pekar mot rekordår. En god relation till  våra fraktbolag är A och O för den leveranssäkerhet vi erbjuder. Många har varit med oss i över 10 år.

ISO-certifieringen är på plats och råvaran består av kvalitetssäkrat sågat virke från syd- och Mellansverige. Isocertifierade 2017

Vi ser vår konkurrensfördel i engagerad och kunnig personal. Idag sysselsätts 12 personer. Teamkänsla  är påtaglig då alla deltar i det dagliga  arbetet. Alla drar åt samma håll och tar gemensamt ansvar . Intresset för goda lösningar för kunden delas vilket också tydligt märks  den  flexibilitet vår personal visar vid modifierade måttbeställningar.

Vi tänker långsiktigt för miljön och för den region vi verkar i. Trots alla specialmått går inget spill från produktionen förlorat. Det eldas i flispannan och blir till uppvärmning i byggnaderna. Vi använder vi lokala leverantörer så långt det  går och  försöker lasta fulla transporter  i mest möjliga mån för att minska miljöpåverkan.

Vi bygger för kommande generationer! 2015 blev byggnation av  nytt kallager klart.  Under 2016 påbörjas investeringsprojekt för nära åtta miljoner. 2017 färdigställdes etapp 1 med en första utbyggnad och ny monteringsrobot installerad, specialdesignad för oss. Under 2018 kör vi etapp 2 med ytterligare utbygnation och nya maskiner.

Kontakta oss

Kuriosa

På gården driver också Per-Olof Stall Speed AB, där prisbelönta avelshingsten spelar stor roll. Viking SS kan ses i hagen vid infarten till Epos Träindustri AB.