Specialanpassat träemballage Mått- och kundanpassat , tillverkat och levererat i rätt tid är vårt motto. Vi kapar även speciallängder av träunderlägg för användning i utlastningsterminaler eller för transport.

Nära samarbete med våra kunder och produktuppföljning är A och O . Så kan vår erfarenhet och kompetens förbättra och utveckla just Din produkt. Många kunder har varit med oss i mer än 15 år.

Erfarenhet och kvalitet är vårt varumärke. Vi ställer höga krav på råvaruleverantörer och vi levererar godkända träpallar och virke som uppfyller kraven för SJVS 1997:65. Alla färdiga produkter är försedda med kvalitetsstämpel S-3978 HT vilket möjliggör export till hela världen

Snabb levererans och flexibilitet: Med väl etablerad samverkan med olika fraktbolag kan vi tex leverera avtalade produkter med bara 2 dagars avrop.