Epos Träindustri är godkända enligt SJVFS 1997:65 för leverans av pallar och virke godkänt för export till hela världen.

Behövs specialmått kan vi ta fram det som behövs !