Epos Träindustri AB tillverkar ett flertal typer av specialanpassat träemballage som skräddarsys efter kundens önskemål och ritningar.

Långa, smala, breda, höga…Storleken har betydelse för våra kunder. Vi levererar trälådor och häckar i trä, med eller utan lock, efter kundens önskemål och ritningar.

Exempel på specialmått på lådor som tillverkats:

  • 3800 x 1242
  • 79 5x 997
  • 1590 x 540

De längsta vi tillverkat var 120 000 mm.

F