Vi tänker långsiktigt för miljön och för den region vi verkar i. Trots alla specialmått går inget spill från produktionen förlorat. Det eldas i flispannan och blir till uppvärmning i byggnaderna. Vi använder vi lokala leverantörer så långt det  går och  försöker lasta fulla transporter  i mest möjliga mån för att minska miljöpåverkan.