Engagerad personal och moderna maskiner ger flexibilitet och bra kvalite

Paketkap

Paketkap

Tillverkning av lådor

Tillverkning av specialanpassade trälådor

Produktionsanpassad maskin för kundserier. Bild från artikel i KT 2017