Under våren 2017 har vi byggt ut fabriken och installerat en ny matningsmaskin, specialanpassad för våra och våra kunders behov. Den ger oss två stora fördelar – dels ökad kapacitet avseende måttanpassad tillverkning och dels förbättrad arbetsmiljö för vår personal.

Denna produktionsförbättring är ett delmål på en större investering och nu påbörjas arbetet för nästa del i projektet.

En liten del av finansieringen kommer från EU’s projektmedel.