ISO-certifieringen är på plats och råvaran består av kvalitetssäkrat sågat virke från syd- och Mellansverige.

Isocertifierade 2017