Vi bygger för kommande generationer! 2015 blev byggnation av  nytt kallager klart.  Under 2016 påbörjas investeringsprojekt för nära åtta miljoner. 2017 färdigställdes etapp 1 med en första utbyggnad och ny monteringsrobot installerad, specialdesignad för oss. Under 2018 kör vi etapp 2 med ytterligare utbygnation och nya maskiner.