Allt virke är godkänt enligt ISPM 15 vilket innebär att vårt träemballage är säkrat för export till hela världen.

Epos Träindustri AB är registrerat och godkänt hos Jordbruksverket med reg.nr. T3978 och följer föreskrifter om värmebehandling, torkning och märkning av sågade trävaror, träemballage m.m. Torkning har utförts enligt ett torkschema som garanterar att virkets kärna uppnår minst 56 grader C i minst 30 minuter samt att det färdigbehandlade virket har en medelfuktkvot på högst 20%.

Denna procedur stoppar spridning av insekter, ägg eller annan oönskad spridning över gränser och kontinenter.

( Föreskrifter SJVFS 2004:53)