Vi ser vår konkurrensfördel i engagerad och kunnig personal. Idag sysselsätts 12 personer. Teamkänsla  är påtaglig då alla deltar i det dagliga  arbetet. Alla drar åt samma håll och tar gemensamt ansvar . Intresset för goda lösningar för kunden delas vilket också tydligt märks  den  flexibilitet vår personal visar vid modifierade måttbeställningar.